Tag Archives: tay đỡ treo

Tay treo đỡ khay cáp máng cáp, thang cáp

gia do khay cap

Tay treo đỡ khay cáp máng cáp, thang cáp Tay treo đỡ khay cáp máng cáp, thang cáp được dùng để treo khay cáp, máng cáp, thang cáp khi lắp đặt hệ thống thang máng cáp khay cáp đi sát tường, sát trần nhà. Và dùng tay treo thay cho ty ren và thanh V […]