Ê ke đỡ thang máng cáp, con sơn đỡ máng cáp

Eke đỡ thang máng cáp, hay còn gọi là con sơn đỡ máng cáp, thang cáp. Trong quá trình lắp đặt hệ thống thang máng cáp để nâng đở các đường dây cáp thì những phụ kiện sau là rất quan trọng

error: Content is protected !!