Tag Archives: máng cáp co ngang L

Máng cáp co ngang L

co ngang chu L

Máng cáp co ngang L Máng cáp co ngang L hay còn gọi là máng cáp L, co –L dùng để chuyển hướng hệ thống máng theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng. Máng cáp ( hay còn gọi là máng điện hoặc trunking ) là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và […]